Zeeland tolvrij Rondetafelgesprek 3 juni 2021met Tweede Kamer

Lees verder

Gedachten zijn TOLVRIJ (klik hier onder)

Lees verder

Tolheffing als winstmachine

Lees verder

Wie betaalt de tol?

Door Inez de Groote Nederland is allang niet meer solidair, wij zijn de markt. Wij zijn niet meer gelijk voor de wet, moedertje staat is gulzig geworden en het Rijk is rijk. Er zijn geen basisvoorzieningen meer, of recht op basismobiliteit, omdat het geprivatiseerd is. Er moet aan verdiend worden. Decentralisatie en vervoer op maat was de belofte, maar het is een maat voor niks. Lees verder

Persvrijheid

Goed dat de Provinciale Zeeuwse Courant na het NOS-journaal ook aandacht heeft voor de actie van Zeeland TOLVRIJ om een referendum te willen houden. Democratische besluitvorming knapt enorm op als burgers goed geïnformeerd zijn; de media zouden het tot hun taak moeten rekenen om daar een hoofdrol in te spelen.  Lees verder

De druppel zet de rimpeling in beweging

Waar een wil is...is geen tol weg Lees verder

Vragen bij Goedkeurende Verklaring provincie Zeeland 2019

Kan de Provincie de Westerscheldetunnel wel tolvrij maken? Dit artikel geeft de analyse van een scenario van wat er achter de schermen speelt en waardoor er een soort rookgordijn wordt opgetrokken in de trend van 'je snapt het niet' en 'gesloten systemen'. Tijd om alles in een historisch perspectief te zetten en transparantie te geven. Lees verder

Vragen en opmerkingen bij compensatiepakket

Het nu voorgestelde compensatiepakket verdient een kritische blik, alleen al om het feit dat het een gevolg is van een jarenlang politiek traject waarbij de Zeeuwse belangen niet altijd de aandacht kregen die ze verdienden. Lees verder

Oproep aan Staten van Zeeland, stem niet in met compensatiepakket

Wanneer de regeringspartijen landelijk gepleit hebben voor ruimhartigheid, de Zeeuwen het akkoord in opiniepeilingen onvoldoende vinden, andere landelijke partijen die deel uit maken van GS (PvdA en SGP) steun geven aan een motie Van Otterloo c.s. voor extra compensatie in de vorm van een tolvrije tunnel, dan kan het niet anders dat het resultaat van de onderhandelingen van het compensatiepakket moet worden afgewezen en de onderhandelingen heropenend worden. Lees verder

Luctor et Emergo

Blog: Rob van der Hulst, Axel, 05 juli 2020 Lees verder

Opinie gepubliceerd in Trouw

Lees verder

Aan geduld komt een eind

Lees verder

Braaf

Blogger roept op onze braafheid te laten vallen omwille van onze geestelijke gezondheid: Geef toe aan uw stoutste fantasieën van verzet. Lees verder

VERDEEL EN HEERS

BLOG - "Het nadelige effect van de tolheffing is veel groter dan de prijs die je ervoor betaalt", stelt Rob van der Hulst uit Axel. Hij schreef er een stuk over. Lees verder

Brief aan leden van Tweedekamer over compensatie Zeeland.

Zeeland Tolvrij heeft voor Tweedekamerleden de argumenten op een rij gezet om te komen tot een besluit over de compensatie van de marinierskazerne. Dit is waar de gewone Zeeuw om vraagt: gelijke behandeling. Lees verder

ZEEUWS-VLAANDEREN: 2 KANTTEKENINGEN

Nederland heeft in het verleden alles uit de kast gehaald om Zeeuws Vlaanderen bij het Nederlandse grondgebied te behouden. Het huidige Nederland staat bij Zeeuws-Vlaanderen in het krijt. Een gelijke behandeling van Zeeuws Vlaanderen met overig Nederland is geen overdreven eis. Lees verder