Word vrijwilliger

Wij worden echt geholpen als mensen leuke filmpjes willen maken die te maken hebben met de tunnel of het fiets/voet veer.  Wij willen die gebruiken voor op de sociale media. 

We zoeken ook mensen die leuke stukjes kunnen schrijven of kritische analyses willen maken.

Tot slot zoeken we mensen die uitgiftepunt willen zijn voor onze stickerverkoop.