De druppel zet de rimpeling in beweging

Waar een wil is...is geen tol weg

 

De druppel zet de rimpeling in beweging.

De oplossing om tot een tolvrije tunnel te komen ligt voor alle partijen voor het oprapen:

-Stel vast dat er geen € 450 miljoen schuld is en dat dit op een misverstand berust.

-De staat koopt de aandelen weer terug  voor € 125 miljoen.

-Gun de Provincie nog haar dividend van 2019 en de bijdrage Drie Klauwen

-en en passent regel je de overname van de Sluiskiltunnel waar de Provincie dan haar € 50 miljoen boekwaarde voor krijgt.

Deze maatregelen zullen enkel maar een afspraak naar voren halen die toch zou gebeuren en kunnen derhalve los gezien worden van de compensatie maatregelen!! Net ze waren het vliegwiel om de overdracht te versnellen!

Dan is de tunnel gelijk tolvrij en de exploitaties worden overgedragen.

Dan is er nog net een douceurtje voor de Provincie als je het per 1/1/2021 in laat gaan; dan is het resultaat 2020 ook nog voor de Provincie.

Heb je ook nog tijd om de personele consequenties te regelen van de WST.

Enkel maar winnaars uit dit dilemma!