Tunnel tolvrij, dat wil jij toch ook?

Tolheffen = Onrechtvaardig

 

Afgelopen maanden hebben we als Stichting Zeeland Tolvrij op de voor- en achtergrond ons via verschillende acties ingezet voor een tolvrije tunnel. Vlak voor de zomer werd er een amendement om de tunnel tolvrij te maken in de Tweede Kamer weggestemd. Ondanks de steun van de hele oppositie. De regeringspartijen VVD, D'66, CDA en CU stemden tegen.

Door Kamerleden tevens te wijzen op de juridische onhoudbaarheid van de gekozen constructie, volgens ons is er veel meer tol geheven dan strikt noodzakelijk en de Tunnelwet toelaat, hebben we nu toch een gat geslagen in het dichtgetimmerde  regeringsstandpunt.

Donderdag 22 september werd een motie om de tunnel tolvrij voor personenauto's en motoren te maken uiterlijk in 2025 unaniem door de Kamer gesteund!! Onderzoek naar aanzuigende werking van tolvrij voor vrachtverkeer en mogelijke toename van milieuvervuiling wordt onderzocht. Daarmee kan de tunnel dus ook voor het vrachtverkeer tolvrij worden. 

We zijn er nog niet! We willen de de tunnel tolvrij en wel voor alle gebruikers en zo snel mogelijk. Als de Kamer het nu, net als ons, niet meer te rechtvaardigen vindt waarom dan wachten tot 2025? 

Geef ons een extra duwtje: we kunnen naast alle morele steun ook een financiële duwtje goed gebruiken! Wil je meer weten? Klik dan op de button hieronder.

 

Tol betalen? Weg ermee!

Tolheffing is een vorm van ongelijke behandeling ten opzichte van de rest van Nederland.   Er bestaat geen volwaardige, gratis alternatieve route.  Overeenkomsten tussen de N.V. Westerscheldetunnel en de weggebruiker komen tot stand door misbruik van omstandigheden.  We willen tolvrije verbindingen onder en over de Westerschelde.

Wie zijn wij

 

 

Meer over ons

Wij zijn als groep samen gekomen omdat de roep om stevige acties luid klonk op onze facebookpagina. Na een handtekeningenactie met bijna 30.000 steunbetuigingen hebben we de stichting Zeeland TOLVRIJ opgericht.  Dankzij:

  1. De door ons afgedwongen landelijke, provinciale en lokale beloften in verkiezingsprogramma’s en tijdens verkiezingscampagnes
  2. De vele landelijke publicaties op Radio/TV  en publicaties in landelijke en regionale dagbladen
  3. De conclusies uit onderzoek door TU Delft met ZB:  rapport “Tolweg of tol weg”
  4. De financiële doorrekeningen van onze financiële experts
  5. De poging een referendum te houden
  6. De bestuurlijke toezeggingen om Zeeuws breed gezamenlijk te lobbyen voor een tolvrije tunnel
  7. De steun voor de lobby vanuit het bedrijfsleven
  8. De juridische analyses van de Tunnelwet en de uitvoering daarvan
  9. De beinvloeding van de Tweede Kamer 

lijkt het te gaan lukken! En dat wordt tijd ook!

 

We zijn het meer dan beu, die tol moet er af.  Steun ons in de eindstrijd!

Zeeland TOLVRIJ

 

 

Wil je op de hoogte blijven?

 

Facebook https://www.facebook.com/westerscheldetunneltolvrij

Twitter @ZTolvrij