Luctor et Emergo

Blog: Rob van der Hulst, Axel, 05 juli 2020

Luctor et Emergo

Met deze Zeeuwse wapenspreuk uit 1586 lijkt het lot van Zeeland bezegeld. “ Ik worstel en kom boven ” is de strekking van deze spreuk en had betrekking op het verdrijven van de Spanjaarden. Zeeland had daarbij hulp nodig van de ons goedgezinde Engelse Koningin Elisabeth I. Zeeland worstelt nog steeds en is verwikkeld in een eeuwige strijd om autonomie, erkenning en gelijkwaardigheid.

Regio Zeeuws-Vlaanderen hunkert naar eenheid met Zeeland en verbinding met moeder Nederland. Ook nu is het lot van Zeeland met regio Zeeuws-Vlaanderen afhankelijk van de goedgezindheid van de regionale en landelijke bestuurders. Protesten, media-aandacht en acties van Stichting Zeeland Tolvrij hebben geleid tot een politiek debat over afschaffing van de Tolheffing Westerscheldetunnel. Nu de motie daarover in de Tweede Kamer met 67 stemmen is gesteund, lijkt het tij te keren.

Zal er nu eindelijk eens gerechtigheid komen voor de Zeeuwen die zich al generaties lang hebben neergelegd bij het stigma van Calimero, eiland denkers en klagende zeurpieten? Ik hoop het van harte, want Zeeland heeft veel potentie om te groeien en te bloeien. Maar daarvoor is andere steun nodig dan een gevangenis in Vlissingen en een stroomkabel naar Zeeuws-Vlaanderen. Een kennisinstituut klinkt als muziek in de oren bij slechts een kleine groep intellectuelen. De gedachte dringt zich daarbij op, dat de enorme stapeling van sociaal maatschappelijke problematiek en economisch falen in Zeeland een gevolg zijn van regentenpolitiek van de bestuurlijke elite die nu jubelen over het compensatiepakket Wientjes.

Er zijn deskundige onderzoeken terzijde gelegd die concluderen dat de regio eerst gezond en vitaal moet worden om economische voorspoed te kunnen genereren. Bovendien kan iedereen zelf ook wel bedenken, dat je eerst een gezonde voedingsbodem nodig hebt om iets te kunnen laten groeien. Liefde, erkenning en aandacht zijn onmisbaar in een groeiproces naar autonomie en vrijheid.  De 103.000 inwoners van Zeeuws-Vlaanderen zouden zich moeten verenigen waardoor een oude wapenspreuk tot leven komt “ Eendracht maakt macht ”.