Meer info

Rapport

In "TOLWEG of TOL WEG" wordt verkend wat de ruimtelijke, economische, demografische en maatschappelijke gevolgen zouden zijn van a. het continueren van de tolheffing voor de Westerscheldetunnel en b. het afschaffen daarvan. Het toont dat de tol een rem zet op de ontwikkeling van wat toch al een krimpregio dreigt te worden en dat de tolheffing in de Zeeuwse context niet te rechtvaardigen is. Het rapport kan hier worden gedownload: http://evertmeijers.com/tolweg-tol-weg-scenariostudie-westerscheldetunnel/rapport-tolweg-of-tol-weg-tudelft-zb/

Artikel