VERDEEL EN HEERS

BLOG - "Het nadelige effect van de tolheffing is veel groter dan de prijs die je ervoor betaalt", stelt Rob van der Hulst uit Axel. Hij schreef er een stuk over.

BLOG

Rob van der Hulst

Axel, 13 mei 2020

 

VERDEEL EN HEERS

 

Nu de discussie over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel actueel is geworden, is er een actiecomité die “Stichting Zeeland Tolvrij” heeft opgericht. Door het uitblijven van de marinierskazerne in Vlissingen, wordt het sentiment geraakt van een grote groep Zeeuwen die zich benadeeld voelt door het economisch verlies en de tolheffing.

Het nadelige effect van de tolheffing is veel groter dan de prijs die je ervoor betaalt. Alleen al de gedachte dat je als Zeeuws-Vlaming tol moet betalen voor de enige autoweg naar Nederland, leidt tot gevoelens van ongelijkheid welke ons “landje apart” typeert en in stand houdt. Ongeacht of je nu wel of geen gebruik maakt van de Westerscheldetunnel, de tolheffing doet geen goed aan de vitaliteit en het sociaal-maatschappelijk klimaat in Zeeuws-Vlaanderen.

Na 17 jaar is de illusie verloren vergaan dat de Westerscheldetunnel voor economische voorspoed in Zeeuws-Vlaanderen zou zorgen en kunnen we vaststellen dat het economisch belang een hoger doel dient. Terwijl de Zeeuws-Vlamingen met ruim 2 miljoen tunnelpassages per jaar grootverbruiker zijn en voor een substantieel deel bijdragen aan de winst en aan de exploitatiekosten van de Westerscheldetunnel.

Verdeeldheid staat de vitaliteit van de Zeeuwen in de weg en de provincie Zeeland trekt als heerser over de Westerscheldetunnel aan het langste eind. Onze overheid is weinig bereid om zich te bemoeien met de ongelijke en achtergestelde positie van Zeeuws-Vlaanderen en laat het aan de provincie Zeeland over die als enig aandeelhouder van de N.V. Westerscheldetunnel ruim 14 miljoen euro winst per jaar maakt.

Samen met de internationale scheepvaartroute via het kanaal Terneuzen - Gent en het nieuwe sluizencomplex, vormt Zeeuws-Vlaanderen de poort of gateway voor internationaal verkeer. Grote economische ontwikkelingen waardoor Zeeuws-Vlaanderen op de kaart van Nederland is gezet. Daarom vind ik het schrijnend, dat we nog steeds tol moeten betalen en we niet verlost zijn van het stigma van een achtergebleven gebied met grote sociaal-maatschappelijke problematiek. Ironisch hierbij is, dat de provincie Zeeland miljoenen aan Europese subsidie mag verdelen om de vitaliteit en economische groei in Zeeland te bevorderen maar de barrière van tolheffing in stand houdt.

Met 20 miljoen euro overschot en de miljoenen die Rutte beschikbaar stelt voor knelpunten en het wisselgeld van Bernard Wientjes kan toch niets meer in de weg staan om Zeeland te verenigen en er een vitale regio van te maken. Het zou een mooi begin zijn, als de provincie Zeeland de tolheffing afschaft voor de t-tag gebruikers in Zeeuws-Vlaanderen waardoor er ook symbolisch een einde komt aan de ongelijke positie. Met de miljoenen die dan nog overblijven, kan bijvoorbeeld een gesubsidieerde snelle busdienst worden opgezet naar een NS-station en een gratis veerdienst Breskens - Vlissingen. Hierdoor zal Zeeuws-Vlaanderen als “vitaal landje” aantrekkelijker worden om in te wonen en zal de verbondenheid met Zeeland synergie opleveren waarvan alle Zeeuwen profiteren.