Meer over ons

Wij zijn als groep samen gekomen omdat de roep om stevige acties luid klinkt op onze facebookpagina.  Want ondanks:

  1. een handtekeningenactie met bijna 30.000 steunbetuigingen
  2. landelijke, provinciale en lokale beloften in verkiezingsprogramma’s en tijdens verkiezingscampagnes
  3. veel landelijke publicaties op Radio en TV  en publicaties in gerenommeerde dagbladen
  4. de conclusies uit onderzoek door TU Delft met ZB:  rapport “Tolweg of tol weg”
  5. de bestuurlijke toezeggingen gezamenlijk te lobbyen voor een tolvrije tunnel

worden toch tolgelden ingezet om te  investeren buiten het beheersgebied van de N.V. WST en wordt bij het afblazen van de marinierskazerne in Vlissingen de beëindiging tolheffing niet als alternatief gezien.  De provincie wil geen enkele beweging in dit dossier. 

Wij zijn het beu, die tol moet er af.  Het gaat er nu om te laten zien dat we er zijn, een comité die een achterban kan mobiliseren.  We zullen met  ludieke acties aandacht vragen en als dat niet helpt met stevige acties!