Tol betalen? Weg ermee!

Tolheffing is een vorm van ongelijke behandeling ten opzichte van de rest van Nederland.   Er bestaat geen volwaardige, gratis alternatieve route.  Overeenkomsten tussen de N.V. Westerscheldetunnel en de weggebruiker komen tot stand door misbruik van omstandigheden.  We willen tolvrije verbindingen onder en over de Westerschelde.

Wie zijn wij